„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Lista nominowanych II Finału Konkursu Marki Lokalnej w poszczególnych kategoriach do przyznania Certyfikatu Produkt Markowy ”Kaszubskie Szmaragdy” po ocenie Kapituły

A. LOKALNE SMAKI KASZUB (pozycje nominacji w kolejności alfabetycznej):
    1. Lokalne potrawy regionu:
 1. Groth Teresa - Roladki indycze w żurawinie,
 2. Necel Urszula- KGW Luzino - Po kaszubsku: Ogardowiznowé plincé i ówsné krëpë; tłumaczenie: Placki ziemniaczane z warzywami z musem jabłkowym,
 3. Śliwicka Ludwika - Kartofel salat
     2. Lokalne napoje regionu:
 1. Starba Grażyna - Już w porządku mój żołądku,
 2. Starba Grażyna - Nalewka z mięty,
 3. Wittstock Maria- KGW Luzino- Nalewka ziołowa
B. SZTUKA NA  KASZUBACH - wykorzystująca elementy związane z regionem (pozycje nominacji w kolejności alfabetycznej):
 1. Gminny Dom Kultury w Linii - Teatr ProstoLINIjny,
 2. Kieliński Józef - Wyroby z rogów bydlęcych,
 3. Wytwórnia Ozdób Piernikowych „Bajka” Marek Pierzchała - Wyroby ozdobne z piernika.
C. LOKALNY PRODUKT TURYSTYCZNY: BRAK ZGŁOSZEŃ
D. INICJATYWA LOKALNA (pozycje nominacji w kolejności alfabetycznej):
 1. Gminny Dom Kultury w Linii – Współzawodnictwo Sołectw o Puchar Gminy Linia,
 2. Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” – Integracyjny Dzień Dziecka w Kamieniu. 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony