• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "małe projekty"

Szanowni Państwo
 
Dnia 12 marca 2014r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwały w sprawie  wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach  naboru do  konkursu tematycznych ogłoszonego w  dniu 2 stycznia 2014r. związanego z wdrażaniem Lokalnej Strategii  Rozwoju dla działania "małe projekty"
 
listy projektów wybranych do dofinansowania
  • Poprawa funkcjonowania lokalnych więzi społecznych poprzez realizację operacji dotyczących inicjatyw związanych w promocją kultury - strona 1  strona 2  strona 3  strona 4
listy projektów niewybranych do dofinansowania

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony