„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "małe projekty"

Szanowni Państwo
 
Dnia 22 lipca 2014r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwały w sprawie  wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach  naboru do  konkursów tematycznych ogłoszonych w dniu 10 czerwca 2014r., związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii  Rozwoju dla działania "małe projekty"
 
listy projektów wybranych do dofinansowania
  • Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru poprzez realizację operacji na wydanie publikacji promującej kulturę kaszubską - strona 1  strona 2  strona 3
  • Poprawa funkcjonowania lokalnych więzi społecznych poprzez realizację operacji na inicjatywy związane z promocją zdrowia wśród mieszkańców oraz zdrowego trybu życia i/lub aktywnego wypoczynku - strona 1  strona 2  strona 3  strona 4
listy projektów niewybranych do dofinansowania
  • Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru poprzez realizację operacji na wydanie publikacji promującej kulturę kaszubską - strona 1  strona 2
  • Poprawa funkcjonowania lokalnych więzi społecznych poprzez realizację operacji na inicjatywy związane z promocją zdrowia wśród mieszkańców oraz zdrowego trybu życia i/lub aktywnego wypoczynku - strona 1 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony