• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Szanowni Państwo!
 
Dnia 5 sierpnia 2014r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwały w sprawie wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru do konkursów ogłoszonych w dniu 30 czerwca 2014r., związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii  Rozwoju dla działania "Odnowa i rozwój wsi"
 
listy projektów wybranych do dofinansowania: strona 1  strona 2  strona 3  strona 4
listy projektów niewybranych do dofinansowania: strona 1 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony