„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Szanowni Państwo
 
Dnia 28 stycznia 2014r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwały w sprawie  wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach  naboru do  konkursów tematycznych ogłoszonych w  dniu 17 grudnia 2013r. związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii  Rozwoju dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
 
listy projektów wybranych do dofinansowania
  • Wzrost aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez realizację operacji na organizację i/lub wyposażenie stałych punktów sprzedaży wystawienniczych lokalnych produktów regionalnych (np. spożywczych, rękodzielniczych itp.) - strona 1 strona 2
listy projektów niewybranych do dofinansowania
  • Wzrost aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez realizację operacji na inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa i podniesieniem świadomości dotyczącej bezpiecznych zachowań na wodzie i na drodze - strona 1 strona 2
  • Poprawa funkcjonowania lokalnych więzi społecznych poprzez realizację operacji na inicjatywy związane z promocją zdrowia wśród mieszkańców oraz zdrowego trybu życia i/lub aktywnego wypoczynku - strona 1 strona 2
  • Wzrost aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez realizację operacji na organizację i/lub wyposażenie stałych punktów sprzedaży wystawienniczych lokalnych produktów regionalnych (np. spożywczych, rękodzielniczych itp.) - strona 1 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony