„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wejherowskiego pt."Projekt - to proste"

Utworzono: 01 maj 2009
 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wejherowskiego na bezpłatne szkolenie pt. ,,Projekt - to proste". 
Podczas szkolenia poruszona zostanie następująca tematyka:
  1. Jakie są różnice między projektem a wnioskiem?
  2. Jak zaplanować i stworzyć dobry projekt?
  3. Jak poprawnie wypełnić wniosek?
  4. Podstawowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.
Szkolenie poprowadzi Marta Makuch z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. 
Szkolenie odbędzie się 12 maja 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 4, w godzinach 9.00-15.30.
Wszelkie pytania dotycz±ce seminarium informacyjnego proszę kierować na adres: malgorzata.krasicka@cio.slupsk.pl lub telefonicznie 059 8402 110. 
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 
Uwaga! Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Pobierz: zaproszenie, zgłoszenie. 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony