„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Konferencja

Utworzono: 22 styczeń 2014

 Konferencja

18 grudnia 2009r. godz.: 10:00
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Szemudzie ul. Szkolna 4 A, 84-217 Szemud
 
 
Program konferencji:
10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników i kawa
10:30 - 11:30 Przywitanie uczestników:
1. Wystąpienie Danuty Nolbrzak- Hejmowskiej - prezesa LGD "Kaszubska Droga"
2. Wystąpienie Zbigniewa Engelbrechta- Wójta Gminy Szemud
3. Wystąpienie Starosty Powiatu Wejherowskiego
4. Wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego
11:30 - 12:00 Prezentacja pt.: "Leader szansą dla rozwoju obszarów wiejskich" Justyny Durzyńskiej - Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego
12:00 - 12:30 Prezentacja dobrych praktyk
12:30 - 13:30 Obiad- szwedzki stół przygotowany przez KGW z obszaru LGD "Kaszubska Droga" w ramach Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich
13:30 - 14:00 Wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków uczestnikom Przeglądu KGW
14:00 - 15:00 Występy artystyczne
Ok. 15:00 Zakończenie i pożegnanie uczestników konferencji.
 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony