• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Międzynarodowe Seminarium

Utworzono: 20 maj 2009
 
W Sewilli w dniach 8-10 czerwca 2009r. odbędzie się Międzynarodowe Seminarium dotyczące projektów współpracy " 1st International Forum on Cooperation in Rural Development (FICODER)."
 
Termin rejestracji uczestników upływa dnia 9 maja 2009 r. (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: http://www.ficoder.es/altauser.php).
 

We wszelkich sprawach dotyczących seminarium należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorami.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony