„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Seminarium dla organizacji pozarządowych p.t.: "Leader szansą dla rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich"

Utworzono: 26 listopad 2009
 
Zapraszamy
na
Seminarium dla organizacji pozarządowych
p.t.: "Leader szansą dla rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich"
 
 
Termin: Czwartek 3 grudnia 2009 r. godz. 16.00
 
Miejsce: Gimnazjum w Luzinie 
im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie
ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino
 
 
Program seminarium:
16.00 – 16.15 – rejestracja uczestników
16.15 - 16.20 – przywitanie uczestników 
16.20 – 16.50 – prezentacja LGD "Kaszubska Droga" i omówienie działań: "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty" – Danuta Nolbrzak-Hejmowska – prezes LGD "Kaszubska Droga"
16.50 – 18.20 – omówienie wniosków z w/w działań i dyskusja
18.20 - 18.50 - przerwa na kawę i poczęstunek oraz prezentacje stoisk organizacji pozarządowych
18.50 - 19.35 - Prezentacje 3 zgłoszonych organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD "Kaszubska Droga"(gminy: Szemud, Linia, Luzino, Łęczyce i Wejherowo)
19.35 – 20.00 – występ artystyczny i pożegnanie uczestników
 

Pobierz formularz zgłoszenia udziału w seminarium …  

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony