• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych

Utworzono: 10 listopad 2009
 
Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw agroturystycznych z obszaru LSR na szkolenie w zakresie pozyskiwania środków na działalność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader. pt.. "Perspektywy rozwoju turystyki w programie leader", które odbędzie się dnia 25 listopada 2009r. (środa) w Gospodarstwie agroturystycznym- Piotrowska Aurelia, Wyszecino 56; 84-242 Wyszecino. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:45.
 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony