„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenie

Utworzono: 20 listopad 2009
SZKOLENIE
 
z wypełniania wniosków:
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"
 
Termin: 01 grudnia 2009r. godz.16:00
Miejsce: Biuro Lokalnej Grupa Działania "Kaszubska Droga" ul. Pomorska 14 Przetoczyno, 84-217 Szemud
 
 
Program szkolenia
16:00 – 16:10 - przyjazd i rejestracja uczestników szkolenia
16:10 – 16:30 - omówienie działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
16:30 – 17:00 - omówienie wniosku "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
17:00 - 17:30 - omówienie wniosku "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
17:30 – 17:45 - przerwa na kawę
17:45 – 20:00 - zajęcia warsztatowe z wypełniania wniosków: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" 
20:00 – 20:30 - dyskusja i pożegnanie uczestników szkolenia
 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony