„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Równe szanse na swój biznes

Utworzono: 01 październik 2010
 
Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Wejherowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Równe szanse na swój biznes" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt polega na umożliwieniu założenia działalności gospodarczej przez 26 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wejherowskiego i realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemiosł MŚP, O.K. Ośrodkiem Kursów z Wejherowa i Powiatowym Związkiem Niewidomych Okręg Pomorski - Koło Powiatowe w Wejherowie.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń osób chętnych do udziału w projekcie to: 25 października - 8 listopada 2010 r. Punkty rekrutacji mieszczą się w Powiatowym Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związku Pracodawców w Wejherowie oraz w Polskim Związku Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Wejherowie.
 
W dniu 22 października 2010 r. o godzinie 10:00 w Powiatowym Cechu Rzemiosł MŚP w Wejherowie przy ulicy Gen. Hallera 18 odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 
Więcej o projekcie znajduje się pod adresem internetowym www.szansenabiznes.pl oraz w Biurze Projektu:
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52 lub 58 572 94 54
e-mail: fundusz@powiat.wejherowo.pl 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony