„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

SZKOLENIE "Działalność gospodarcza na terenach wiejskich - rozwiązania praktyczne i formalne"

Utworzono: 01 czerwiec 2010
SZKOLENIE
 
dla rolników i osób chcących uruchomić 
lub rozszerzyć działalność gospodarczą pt.:
"Działalność gospodarcza na terenach wiejskich - rozwiązania praktyczne i formalne"
 
Termin: 17 czerwca 2010r. godz.: 10:00
 
Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania ”Kaszubska Droga” 
ul. Pomorska 14 Przetoczyno, 84-217 Szemud 
 
Wykładowca - Władysław Harasimowicz
 
Program szkolenia
 
10:00 - 10:15    Przyjazd i rejestracja uczestników szkolenia
10:15 - 13:15    Zasady tworzenia ekonomicznego planu operacji oraz analiza SWOT w oparciu o lokalne kryteria wyboru                                     operacji Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga";
13:15 - 13:45    Przerwa kawowa
13:45 - 16:45    Wypełnianie wniosków - praca w grupach na konkretnych pomysłach beneficjentów;
ok. godz. 17:00 Zakończenie warsztatów szkoleniowych;

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" pod numer telefonu (58) 676-11-11 lub na adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony