„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

SZKOLENIE "Małe projekty" - pomysłem na aktywizację społeczności wiejskiej

Utworzono: 02 listopad 2010
SZKOLENIE
 
"Małe projekty" - pomysłem na aktywizację społeczności wiejskiej
 
Termin: 17 listopada 2010r. godz.: 10:00
 
Miejsce: Pensjonat Bingo w Bieszkowicach ul. Słoneczna 2 
dojazd- link do mapy 
http://bieszkowice-bingo.pl/41701.html 
Prowadzenie: Danuta Nolbrzak-Hejmowska
- dyrektor biura LGD "Kaszubska Droga"
 
Program szkolenia
 
10:00 - 10:30    Rejestracja uczestników szkolenia
10:30 - 12:00    Operacje w działaniu "Małe projekty" preferowane przez LGD "Kaszubska Droga" w oparciu o Lokalną                                           Strategię Rozwoju i lokalne kryteria wyboru operacji
12:00 - 12:30    Przerwa kawowa
12:30 - 14:00    Omówienie nowego wniosku o dofinansowanie operacji w ramach działania "Małe projekty" w oparciu o                                         zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o instrukcję wypełniania wniosku
14:00 - 15:00    Obiad
15:00 - 16:30    Omówienie wniosku: zestawienie rzeczowo - finansowe operacji, wskaźniki produktów i rezultatów
16:30 - 17:30    Warsztaty integracyjne dla uczestników
17:30                  Zakończenie szkolenia

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 lub pod numer telefonu (58) 676-11-11 lub na adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony