„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

SZKOLENIE "Perspektywy tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej na wsi"

Utworzono: 10 maj 2010
SZKOLENIE
 
dla rolników i osób chcących uruchomić 
lub rozszerzyć działalność gospodarczą pt.:
"Perspektywy tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej na wsi"
 
Termin: 19 maj 2010r. godz.: 9:30
 
Miejsce: Gimnazjum w Łęczycach im. Adama Loreta
Siedziba Gminnej Instytucji Kultury, Łęczyce, ul. Topolowa 1, 84-218 Łęczyce
 
Wykładowca - Władysław Harasimowicz
 
Program szkolenia
 
9:30 - 10:00     Przyjazd i rejestracja uczestników szkolenia
10:00 - 12:00   Tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej na obszarze LGD "Kaszubska Droga" w oparciu o dotacje                                         europejskie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 leader
12:00 - 12:15   Przerwa kawowa
12:15 - 14:15   Tworzenie Ekonomicznego Planu Operacji - Biznes Plan w ramach działań:
  1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
14:15 - 14:45    Lunch
14:45 - 16:45    Omówienie wniosków dla działań na: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i                                 rozwój mikroprzedsiębiorstw"
16:45 - 17:30    Dyskusja
17:30                 Zakończenie szkolenia

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" pod numer telefonu (58) 676-11-11 lub na adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl w terminie do 17.05.2010r. do godziny 12:00.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony