„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Kurs Przyrodniczo-Agroturystyczny

Utworzono: 01 luty 2011
 
KURS PRZYRODNICZO - AGROTURYSTYCZNY
 
dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz osób zainteresowanych rozwojem turystyki z terenu LGD "Kaszubska Droga" pt.:
 
"Cudze chwalicie swego nie znacie"
 
Termin: marzec - maj 2011r.
 
Kurs obejmować będzie cykl 7 dni szkoleniowych (w każdy czwartek 10.00 - 16.00) oraz 1 dzień wyjazdu studyjnego
 
Program kursu:
 
17.III.2011   Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze LGD "Kaszubska Droga". Marketing w turystyce wiejskiej. Promocja                            gospodarstw agroturystycznych poprzez produkty tradycyjne.
24.III.2011   Walory przyrodnicze naszego regionu. Zajęcia z przyrodnikiem, wykłady z ornitologii, botaniki w oparciu o lokalne                      zasoby.
31.III.2011  Skarby naszych lasów. Zajęcia z leśnikiem oraz łowczym koła łowieckiego.
7.IV.2011    Atuty naszego obszaru - kaszubszczyzna, archeologia, kurhany, zabytki. Zajęcia z kulturoznawcą oraz historykiem.
14.IV.2011  Wymogi kategoryzacji, uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych.
21.IV.2011  Dotacje unijne dla gospodarstw agroturystycznych - formy wsparcia, zasady pozyskania funduszy.
28.IV.2011  Przykłady dobrych praktyk poprzez prezentacje wzorcowych gospodarstw agroturystycznych.
V.2011         Wyjazd studyjny z ekspertem przyrodnikiem w miejsca cenne krajobrazowo.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać osobiście w biurze LGD pod adresem: 84-217 Szemud, Przetoczyno, ul. Pomorska 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00, drogą elektroniczną na adres biuro@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie pod nr 58 676-11-11.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony