„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Utworzono: 01 marzec 2011
 
Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" 
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków na działanie
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
do udziału w warsztatach szkoleniowych z pozyskiwania funduszy europejskich w ramach osi 4 leader PROW 2007-2013 i wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.
Zajęcia z każdego działania obejmują dwa dni szkoleniowe 
po pięć godzin. 
Zajęcia pierwsze odbędą się w dniu 16-06-2011 r. 
od godz. 10:00 do godziny 15:00 
zaś zajęcia drugie dnia 17-06-2011 r. 
od godziny 12:00 do godz. 17:00. 
Oba szkolenia zorganizowane będą w budynku 
Gminnego Domu Kultury w Linii
przy ulicy Turystycznej 3, 84-223 Linia.
 
Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać
 osobiście w biurze LGD pod adresem: 
84-217 Szemud Przetoczyno, ul. Pomorska 14 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 
lub drogą e-mailową pod adresem biuro@kaszubskadroga.pl 
czy też telefonicznie pod nr 58 676-11-11 
do dnia 15-06-2011 r. do godz. 12:00. 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony