„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Spotkanie informacyjne dotyczące marki lokalnej

Utworzono: 10 marzec 2011
 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym związanym z marką lokalną, które odbędzie się dnia 22.03.2012 r. o godz. 17:00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Pałac Przebendowskich i Keyserlingków 84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a.
 
Podczas trwania spotkania przewiduje się prezentację dokumentu Lokalnej Strategii Turystyki i produktu turystycznego dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na lata 2012-2017.
 
Kolejnym prezentowanym tematem będzie wykład Pana mgr inż. Ryszarda Zarudzkiego dotyczący nowego modelu (sposobu) współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych pt.: "Czy model (nowy sposób współpracy) zmieni oblicze współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi?"
 
 
Między prezentacjami przewidziany poczęstunek. 
 
W programie ok. godz. 19:00 otwarta dyskusja. 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony