„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenie z mikroprzędsiebiorstw

 Utworzono: 01 maj 2011
 
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie organizowane 
w Domu Drzewiarza w Gościcinie ul. Drzewiarza 2 
w dniu 22maja 2012 r. od godz. 10:00 do godz. 18:00.
 
Szkolenie skierowane jest do beneficjentów działań:
  • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
Dotyczyć będzie w szczególności:
  • wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach w/w działań,
  • ekonomicznego planu operacji,
  • możliwości pozyskania pomocy z w/w działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  • możliwości kredytowania operacji w ramach w/w działań.
 
Szkolenie prowadzić będą pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni.
 
W czasie przerwy przewidujemy poczęstunek.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy do 18 maja 2012 r. 
pod tel. 58 676-11-11; kom. 668-522-476 
oraz drogą e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony