„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenia 2012

SZKOLENIE

w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Termin: 9 październik 2012r. godz. 10:00- 15:00
Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" ul. Pomorska 14 Przetoczyno, 84-217 Szemud
Wykładowca: Danuta Nolbrzak- Hejmowska
Dyrektor/ Prezes Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"

Program bezpłatnego szkolenia:

  • Idea, rola i zakres małych projektów w kontekście Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”,
  • Tryb oraz zasady składania wniosków oraz przyznawania pomocy w zakresie małych projektów,
  • Omówienie zasad wypełniania Wniosków o przyznanie pomocy oraz kompletowania załączników (projekty miękkie oraz inwestycyjne),
  • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie pomocy,
  • Sposób dokumentowania wydatków związanych z realizacją operacji,
  • Warsztaty z wypełniania wniosków,
  • Pytania i odpowiedzi.

W czasie przerwy przewidujemy poczęstunek i kawę.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do godz. 15:00 do dnia 8.10.2012 r.
pod tel. 58 676-11-11; kom: 668-522-476, 668-521-941
oraz drogą e-mail:biuro@kaszubskadroga.pl.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony