„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenia 2013

BEZPŁATNE SZKOLENIE

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla małych projektów
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Terminy i miejsca szkoleń:

 • 3 kwiecień 2013 r. godz.: 16:30 – 19:00 Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dworku Drzewiarza ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino,
 • 4 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Świetlica Wiejska w Nawczu, Nawcz 34,
 • 5 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Świetlica Wiejska w Kisewie, Kisewo 27 A,
 • 9 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Świetlica Wiejska przy OSP Kniewo ul. Aleja Lipowa 14,
 • 10 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Sala w Niepublicznym Przedszkolu Pluszak ul. Wejherowska 38/3, Nowy Dwór Wejherowski,
 • 11 kwietnia 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Świetlica Wiejska w Dąbrówce, ul. Ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego 16, Dąbrówka,
 • 12 kwietnia 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Biuro Rady Gminy Luzino, ul. 10 marca 11, Luzino,
 • 15 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Sala KGW- Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy Strzepcz, ul. Derdowskiego 3, Strzepcz,
 • 16 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Gminny Dom Kultury w Lini ul. Turystyczna 3, Linia
 • 17 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie ul. Szlaku Pocztowego 8, Łebno,
 • 18 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Świetlica Wiejska w Strzebielinie, ul. Tuwima 4, Strzebielino,
 • 19 kwiecień 2013 r. godz.: 17:00 – 19:30 Sala w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud im. ks. L. Heyke w Szemudzie Placówka w Kielnie ul. Oliwska 85, Kielno.

Tematyka bezpłatnego szkolenia:

 • Idea, rola i zakres małych projektów w kontekście Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”,
 • Tryb oraz zasady składania wniosków oraz przyznawania pomocy w zakresie małych projektów,
 • Omówienie zasad wypełniania Wniosków o przyznanie pomocy oraz kompletowania załączników (projekty miękkie oraz inwestycyjne),
 • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie pomocy,
 • Sposób dokumentowania wydatków związanych z realizacją operacji,
 • Warsztaty z wypełniania wniosków,
 • Pytania i odpowiedzi.

Zapewniamy poczęstunek i kawę.

Ważne:
Wymagana konieczność zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu
pod tel. 58 676-11-11; kom: 668-522-476, 668-521-941
lub drogą e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony