„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

BEZPŁATNE SZKOLENIE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

Utworzono: 12 czerwiec 2014
 
BEZPŁATNE SZKOLENIE
 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
dla małych projektów 
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działań osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 
Termin i miejsce szkolenia:
17 czerwiec 2014 r. godz.: 14:00 – 18:00 
– biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”
ul. Obrońców Szemuda 2A, Szemud, 84-217 Szemud;
 
 
Tematyka bezpłatnego szkolenia:
  • Idea, rola i zakres małych projektów w kontekście Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”,
  • Omówienie konkursów tematycznych,
  • Tryb oraz zasady składania wniosków oraz przyznawania pomocy w zakresie małych projektów,
  • Omówienie zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz kompletowania załączników (projekty miękkie oraz inwestycyjne),
  • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie pomocy,
  • Sposób dokumentowania wydatków związanych z realizacją operacji,
  • Warsztaty z wypełniania wniosków,
  • Pytania i odpowiedzi.
Zapewniamy poczęstunek i kawę.
 
Ważne: 
Wymagana konieczność zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu
pod tel. 58 676-11-11; kom: 668-522-476, 668-521-941
lub drogą e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony