„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

BEZPŁATNE SZKOLENIE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Utworzono: 01 styczeń 2014
 
BEZPŁATNE SZKOLENIE
 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - 
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Termin i miejsce szkolenia:
9 stycznia 2014 r. godz.: 14:00 – 18:00 
– biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”
ul. Obrońców Szemuda 2A, Szemud, 84-217 Szemud;
 
Tematyka bezpłatnego szkolenia:
  • Idea, rola i zakres projektu z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” w kontekście Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”
  • Omówienie konkursów tematycznych,
  • Tryb oraz zasady składania wniosków oraz przyznawania pomocy w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • Omówienie zasad wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy, kompletowania załączników (projekty miękkie oraz inwestycyjne) oraz wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji,
  • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie pomocy,
  • Sposób dokumentowania wydatków związanych z realizacją operacji,
  • Warsztaty z wypełniania wniosków,
  • Pytania i odpowiedzi.
Zapewniamy poczęstunek i kawę.
Ważne: 
Wymagana konieczność zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu
pod tel. 58 676-11-11; kom: 668-522-476, 668-521-941
lub drogą e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony