„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Komunikat - spotkania 27-29.10

Utworzono: 23 październik 2014
 
Zarząd LGD "Kaszubska Droga" informuje mieszkańców, iż rozpoczęliśmy proces ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007-2013.
 
Zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia oddolnego podejścia leader oraz rozpocząć dyskusję nad koncepcją dalszego rozwoju naszego obszaru w oparciu o fundusze europejskie w latach 2014 - 2020.
 
Najblżzsze spotkania odbędą się:
 
Gmina Szemud
Poniedziałek 27.10.2014 o godz. 16.00 do sali korekcyjnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. zapraszamy rolników, przetwórców, właścicieli stadnin, oraz prowadzących usługi turystyczne i gastronomiczne
 
Gmina Łęczyce
1. Wtorek 28.10.2014 o godz.17.00 do świetlicy wiejskiej w Kisewie zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, grupy nieformalne, KGW oraz instytucje kultury
2. Środa 29.10.2014 o godz. 17.00 do świetlicy wiejskiej w Kisewie zapraszamy rolników, przetwórców, właścicieli i stadnin, oraz prowadzących usługi turystyczne i gastronomiczne
 
"Razem budujemy wspólną przyszłość" 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony