• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Protokół z posiedzenia rady LGD "Kaszubska Droga"

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony