• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rejestr wniosków o przyznanie pomocy finansowej - nabór nr 2/2016

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony