• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Protokół z posiedzenia rady Lokalnej Grupy Działania „KASZUBSKA DROGA”

data publikacji  - 20.03.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony