Protokół z posiedzenia Rady LGD- ponowne rozpatrzenie protestu