Protokół z posiedzenia Rady (ponowna ocena operacji)