• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupa Działania „Kaszubska Droga”, w tym zgodnych z PROW na lata 2014-2020 nabór nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony