• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Kaszubska Droga" w dniu 12.07.2017 r.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony