• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Informacja dla Wnioskodawców

Jednym z załączników do wniosku jest "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis".

Podajemy link do dokumentu: http://uokik.gov.pl/download.php?id=1235 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony