„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” realizuje operację pn. Wyjazd studyjny pod nazwą „Inicjujemy współpracę międzynarodową”

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „Wyjazd studyjny pod nazwą „Inicjujemy współpracę międzynarodową”, której  celem jest  inicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w zakresie projektu współpracy międzynarodowego.

 

Planuje się, iż poprzez organizację wyjazdu studyjnego w ramach przedmiotowej operacji zapewnione zostanie podpisanie deklaracji woli o wspólnej realizacji projektu współpracy, które następnie zaowocuje realizacją projektu współpracy międzynarodowego.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony