„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Podpisano umowę na projekt współpracy

W dniu 28 grudnia 2020 r. w Gdańsku nasza Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny zawarły z Województwem Pomorskim  umowę o przyznaniu pomocy  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pod tytułem: „Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan”.

Operacja umożliwi promocję obszaru objętego LSR LGD „Kaszubska Droga” i Stowarzyszenia Kraina św. Anny, a także wsparcie tradycji i kultury kaszubskiej i opolskiej poprzez wykonanie publikacji oraz wizyt studyjnych połączonych z warsztatami.

W ramach współpracy powstanie kolorowanka oraz kalendarz na rok 2022 z elementami wzorów kaszubskich i opolskich.

Operacja będzie realizowana do końca roku 2021.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony