„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Podsumowanie XIX Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"

XIX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" odbyło sie 30 czerwca 2020 r. o godzinie 15:45 w II terminie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie.  Poniżej zamieszczamy przyjęte w danym dniu uchwały wraz z załącznikami.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony