„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Przeprowadzono warsztat refleksyjny

W dniu 26.02.2019 roku w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w Luzinie odbył się warsztat refleksyjny wykorzystujący narzędzia o charakterze refleksyjno- analitycznym.
W warsztacie wzięli udział Członkowie LGD w tym przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracownicy biura LGD. Podczas warsztatu omówiono bieżący stopień realizacji LSR w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR. Następnie odbyła się dyskusja, której celem było znalezienie odpowiedzi na pytania nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.). Dyskusja była bardzo udana, a wyciągnięte wnioski przydatne.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony