„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" oraz Stowarzyszenie Twórczej Aktywności Rodzin "Fistaszki" zapraszaja do Luzina w dniu 26.05.2019 r. na Rodzinny Rajd na Orientację "Rowerem po Kaszubskiej Drodze".

Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Orientację "Rowerem po Kaszubskiej Drodze" do pobrania:

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony