„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenie - podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia zaprasza do udziału w  projekcie  pt. "Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim".
Realizowanym przez to i Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na terenie Państwa województwa.

Dostępne są wolne miejsca na najbliższy terminy 21-22.09.2020 r. oraz 23-24.09.2020 r.  w Wejherowie.
W tematyce szkoleń w ramach projektów znalazły się zagadnienia dotyczące aplikowania o środki z programu Maluch Plus.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.frr.org.pl/zlobki/


Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony