„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zaproszenie na sztukę teatralną

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" oraz Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Kraina Mlekiem Płynąca"  serdecznie zapraszają na sztukę teatralną pt.: "Gody, gody i po godach" w wykonaniu Zespołów Kurpiowskich z terenu LGD "Kraina Mlekiem Płynąca", która odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie przy ul. Szkolnej 13.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony