Działalność

Działalność Stowarzyszenia obejmuje między innymi

  • informowanie o zasadach udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • usługi doradcze związane z planowaniem projektów kwalifikujących się do wsparcia,
  • usługi szkoleniowe, w zależności od potrzeb potencjalnych projektodawców.