Zaparaszamy na konsultacje społeczne

Data: 20-01-2023
LGD „Kaszubska Droga” informuje, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. w godz. od 16:00 do 20:00 w Sali OSP w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39 przeprowadzi konsultacje społeczne w zakresie przedstawienia celów i działań w ramach strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.
Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, zapraszamy liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń.