Ankieta analizy problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych

Data: 29-08-2022

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.

Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud, gdyż chcielibyśmy, aby projektowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się jego mieszkańcy.

Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opracowywanym dokumencie strategicznym. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety:

Ankieta LSR