Ankieta dla Rolników

Data: 05-09-2022

Wszystkich Państwa będących Rolnikami/ Rolniczkami na naszym obszarze tj. z gmin: Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud zachęcamy do wypełnienia 3 minutowej ankiety:

Ankieta dla Rolników

Krótka ankieta internetowa dotyczy usług świadczonych przez Rolników obszaru LGD "Kaszubska Droga" tj. gmin: Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud.

Informacje pozyskane z ankiet zostaną uwzględnione przez nasze LGD przy konstruowaniu kierunków rozwoju obszaru wskazanych gmin oraz budżetu LSR.