Konsultacje społeczne dot. przygotowania nowej LSR

Data: 24-05-2022

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania PROW 2021-2027.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach. 

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)