Lista operacji wybranych po ponownej ocenie na skutek uwzględnieniu protestów