Odwołanie spotkań konsultacyjnych

Data: 06-06-2022

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, iż odwołuje uprzednio wskazane w harmonogramie spotkań konsultacje społeczne dot. opracowania nowej LSR na lata 2021-2027.

Dane spotkania planujemy przeprowadzić w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie umieścimy nowy harmonogram spotkań.