Protokół z posiedzenia rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” (nabór 8/2018)