Projektowanie LSR - pierwsze spotkanie konsultacyjne po wakacjach już 5 września! Zapraszamy!

Data: 17-08-2022

Spotkania konsultacyjne poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału naszego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań odbędą się w następujących terminach:

5 wrzesień godz. 16:00-20:00 sala świetlicy Wiejskiej w Luzinie

6 wrzesień godz. 16:00-20:00 Gminny Dom Kultury w Linii

7 wrzesień godz. 16:00-20:00 sala posiedzeń w Urzędzie Gminy w Łęczycach

8 wrzesień godz. 16:00-20:00 Centrum Muzyczne w Kielnie

19 wrzesień godz. 16:00-20:00 sala świetlicy Wiejskiej w Luzinie

Zapraszamy na nie liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń.

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkań znajdują się w załączniku: