Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupa Działania „Kaszubska Droga”, w tym zgodnych z PROW na lata 2014-2020 nabór nr 3/2017