Ankieta dla Organizacji Pozarządowych

Data: 13-02-2023

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej działalności organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Przedstawione i zebrane informacje zostaną uwzględnione przez nas przy konstruowaniu kierunków rozwoju obszaru LGD „Kaszubska Droga” i budżetu LSR. Wyrażenie opinii w ankiecie zajmuje ok. 3 minut.

Ankieta dla NGO